zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Projekt edukacyjny z biologii

Temat : Niezwykła bulwa - ziemniak w naszym życiu.

Cele : - uczeń zbiera informacje o historii ziemniaka, jego roli w rozwoju społeczeństw
          - opisuje budowę, specyficzne cechy i wymagania środowiskowe rośliny.
          - przedstawia walory odżywcze i znaczenie ziemniaka w diecie Polaków.

Forma - prezentacja multimedialna

Termin - czerwiec 2017

Liczba osób -3-5

Elżbieta Wojtaś