zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Projekt „Nasz Mokotów”

·      upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie, a w szczególności o Mokotowie,

·      kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej,

·      promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu tej dzielnicy

·      kształtowanie szacunku wobec własnej „małej ojczyzny”

·      podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,

·      integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Mokotowa,

·      branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,

·      współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji.

Realizacja: szkoła - styczeń-maj 2017

Opiekun: Anna Staszwska, Liliana Chwistek